Sukurta „Verheij Integrale groenzorg“ kartu su „Reprovinci“, www.verheijbv.nl

.

Apie mus

VEKS – tai viešųjų erdvių kokybės vertinimo sistema, kurios dėka galėsite lengviau parengti teritorijų tvarkymo paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus, optimaliau planuosite ir valdysite planuojamus biudžetus, efektyviau kontroliuosite teritorijų tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių darbus, detalizuojant visus galimus želdinių tipus ir jų vertinimo kriterijus.

 

Mūsų sertifikuoti VEKS lektoriai suteiks Jums reikalingas konsultacijas apie VEKS taikymą Jūsų darbe, kad Jūsų aplinka (miesto erdvės, parkai ir kt.) būtų norimos kokybės (tvarkinga, darni, gyvybinga ir saugi) 365 dienas per metus, 7 dienas per savaitę ir 24 valandas per parą.

 

VEKS – tai Nyderlanduose naudojamos viešųjų erdvių kokybės vertinimo sistemos – „Viešųjų erdvių kokybės standartai“ pagrindu parengta ir Lietuvos rinkai adaptuota viešųjų erdvių kokybės vertinimo sistema.

Susidomėjote?

Naujienos

 • Viešųjų erdvių tvarkymo ir želdinių priežiūros kokybės standarto (VEKS) metodika vis labiau skverbiasi į Lietuvos miestus bei miestelius. Olandijoje pradėta diegti tvarka patogi tuo, jog tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai ir rangovai viską vertina vienodai, o tai leidžia taupyti įvairius resursus. Bendradarbiaujant su Aleksandaro Stulginskio......

 • Viešųjų erdvių tvarkymo ir želdinių priežiūros kokybės standarto (VEKS) metodika „Crow“ skverbiasi kelia į Lietuvos savivaldybes.  „Crow“ – Nyderlandų informacinė platforma infrastruktūrai, eismui, transportui ir viešųjų erdvių priežiūrai, pradėta diegti dar 1987 m. Vakar Aplinkos ministerijoje surengtame  seminare buvo ne tik diskutuota apie problemas, su kuriomis susiduriama,......

 • Žaliosios politikos instituto bei Kauno rajono savivaldybės surengtoje konferencijoje „Žalioji strategija verslui: planas Kauno regionui“ aptarti ne tik Lietuvos regionams kylantys iššūkiai, bet ir globalios problemos. įmonės „Optimus Monitus“ vadovė Ala Kuzmickienė konferencijos metu pristatė visai neseniai į lietuvių kalbą išverstą Viešųjų erdvių kokybės standartą......

Paslaugos

Konsultacijos VEKS klausimais

Plačiau

Trumpas tekstas apie jūsų paslaugas.

Uždaryti

Želdinių kokybės įvertinimas

Plačiau

Trumpas tekstas apie jūsų paslaugas.

Uždaryti

Kontrolės procedūrų ir dokumentų rengimas Želdinių priežiūros paslaugų sektoriuje

Plačiau

Trumpas tekstas apie jūsų paslaugas.

Uždaryti

Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas Želdinių priežiūros paslaugų sektoriuje;

Plačiau

Trumpas tekstas apie jūsų paslaugas.

Uždaryti

Strateginių planų ruošimas Želdinių priežiuros paslaugų sektoriuje;

Plačiau

Trumpas tekstas apie jūsų paslaugas.

Uždaryti

VEKS individualūs ir grupiniai mokymai

Plačiau

Trumpas tekstas apie jūsų paslaugas.

Uždaryti

VEKS sertifikavimas

Plačiau

Trumpas tekstas apie jūsų paslaugas.

Uždaryti

Naudinga

Teisės aktai, reglamentuojantys želdynų ir želdinių apsaugą ir priežiūrą
 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215).
 2. Valstybinės reikšmės parkų nuostatai ir valstybinės reikšmės parkų sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-25 nutarimu Nr. 1239 (Žin., 2010, Nr. 104-5382);

 3. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas ir medžių ir krūmų priskyrimas saugotiniems, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 (Žin., 2008, Nr. 33-1151);

 4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2008, Nr. 33-1152);

 5. Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-14 įsakymu Nr. D1-673 (Žin., 2007, Nr. 135-5503);

 6. Sodmenų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-674 (Žin., 2007, Nr. 135-5504; 2011, Nr. 158-7479);

 7. Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-14 įsakymu Nr. D1-675 (Žin., 2007, Nr. 135-5505);

 8. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717 (Žin., 2008, Nr. 2-77);

 9. Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-356);

 10. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454);

 11. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, Nr. 17-611);

 12. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymu Nr. D1-343 (Žin., 2008, Nr. 74-2907);

 13. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624);

 14. Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624);
 15. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-719 (Žin., 2008, Nr. 2-79);

 16. Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-22 įsakymu Nr. D1-49 (Žin., 2008, Nr. 12-414);

 17. Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-14 įsakymu Nr. D1-31 (Žin., 2008, Nr. 10-351);

 18. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-08 įsakymu Nr. D1-5 (Žin., 2008, Nr. 5-200).

 

Privalomųjų tp rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis rengiami želdynų projektai
 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215).
 2. Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 XVI skyrius ,,Gatvės želdiniai)’’ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-933 redakcija.
 3. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas ir medžių ir krūmų priskyrimas saugotiniems, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 (Žin., 2008, Nr. 33-1151).
 4. Sodmenų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 200712-21 įsakymu Nr. D1-674 (Žin., 2007, Nr. 1355504; 2011, Nr. 158-7479).
 5. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2016 m rugpjūčio 24 d. Nr. D1-565 Nauja redakcija (Žin., 2008, Nr. 2-77).
 6. Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-356).
 7. Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15. įsakymu Nr. D1193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454).
 8. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D187 (Žin., 2008, Nr. 17-611).
 9. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymu Nr. D1-343 (Žin., 2008, Nr. 74-2907).
 10. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-08 įsakymu Nr. D1-5 (Žin., 2008, Nr. 5-200).

Kontaktai

  Raudondvario pl. 76-311, 47182 Kaunas