EGZAMINAVIMAS

Bendra tvarka

Egzaminavimo tvarka paremta Nyderlandų egzaminavimo tvarka, kurią nustato CROW.

Egzaminai vyksta gyvų susitikimų metu. Egzaminus organizuoja UAB Optimus monitus. Egzaminams sudaroma atskira komisija, iš VEKS lektorių bei kitų kompetentingų viešųjų erdvių įrengimo ir priežiūros specialistų.

Egzaminai vyksta iš anksto numatytomis datomis. Egzaminų datos skelbiamos VEKS interneto svetainėje.

Egzamino struktūra

Egzaminai vyksta lietuvių kalba.

VEKS teorijos egzaminai vyksta raštu. Teorijos egzaminas sudarytas iš uždarų (testo tipo) klausimų. Egzamino temas galite rasti prie detalesnės informacijos .

Praktinį egzaminą galima laikyti tik išlaikius teorinį egzaminą. Kandidatai, remdamiesi VEKS standartais, turi patikrinti 10 numatytų matavimo vietų. Vertinimo skalės bei žemėlapiai bus pateikti atvykus į egzaminą. Kokybės kontrolės tikslais egzamine gali dalyvauti Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos atstovai.

Egzaminų klausimai parengti pagal CROW egzaminavimo komiteto sudarytus klausimus. Klausimai yra bendrų kompetencijų, tinkami įvertinti kandidatų žinias. Adaptuojami tik pavieniai klausimai, išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl reikšmingų skirtumų darbų saugoje ar vyraujančioje praktikoje.

Kandidatams klausimai pateikiami lietuvių kalba. Klausimai prieš egzaminą žinomi tik limituotam VEKS atstovų skaičiui.

Egzaminavimo komisijos nariai egzamino klausimus sužino tik prieš pat egzaminą.

Sąžiningumo užtikrinimas

Egzaminams registruojamasi iš anksto.

Egzamino metu, jei nenurodyta kitaip, draudžiama naudotis kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais, planšetėmis, spausdintine literatūra bei kitais informacijos šaltiniais.

Esant sukčiavimo ir/ar plagijavimo atvejui, egzamino komisija priima sprendimą dėl kandidato atšaukimo. Toks kandidatas praranda teisę laikyti egzaminus iki 3 metų.

Egzaminų trukmė

Egzaminai trunka iki 4 val. vieną egzamino dieną. Konkreti trukmė yra nurodyta egzaminų lentelėje.

Rezultatai

Teorijos egzaminas laikomas išlaikytu tuo atveju, jei surenkami 8 balai iš 10 ir praktikos egzaminas – 7,5 balai iš 10.

Rezultatai komisijos narių vertinami iš karto po egzamino. Egzamino rezultatus tvirtina komisijos pirmininkas. Egzamino rezultatai kandidatui paskelbiami per 14 dienų. Rezultatai teikiami el. paštu, kiekvienam kandidatui asmeniškai.

Registracija egzaminui

Kandidatas, dalyvaujantis konkrečioje mokymų programoje ir laikantis egzaminą užsiregistruoja savarankiškai. Jei kandidatas laiko egzaminą pakartotinai, yra atskiru susitarimu perkėlęs egzamino datą į kitą numatytą datą, arba ketina laikyti egzaminą nelankęs mokymų programos, jis privalo registruotis per veks.lt svetainę užpildant elektroninę paraiškos formą ir įvykdant visus registracijos reikalavimus. Gavus patvirtinimo laišką, kandidatas laikomas užregistruotu.

Kandidatas yra atsakingas už egzamino mokesčio sumokėjimą laiku, iš anksto prieš egzaminą. Jei iki egzamino likus trims dienoms egzamino mokestis nėra sumokėtas, kandidatas gali būti braukiamas iš sąrašų.

Diplomų įteikimas

Po kiekvieno egzamino kandidatui išduodama VEKS pažymėjimas apie egzamino rezultatus. Viešųjų erdvių kokybės standartų inspektoriaus sertifikatas teikiamas, kai kandidatas yra teigiamai išlaikęs teorijos ir praktikos egzaminus.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminus VEKS inspektoriaus sertifikatai įteikiami per 1 mėn. nuo išlaikymo datos.

Daliniai rezultatai (teigiamai išlaikytas teorijos egzaminas) galioja 1 metus. Per šį laiką kandidatas gali perlaikyti praktikos egzaminą vykstančių egzaminų metu.

Detalūs reikalavimai

Informacija apie egzaminų reikalavimus atsisiųskite

VEKS sertifikavimo taryba

Ala Kuzmickienė, Gintarė Gerulienė