Naujienos

Uncategorized / 09.04.2019

Balandžio mėnesį parodos „Ką pasėsi 2019” metu įvyko Lietuvos dendrologų draugijos organizuota konferencija. Joje pranešimą skaitė mūsų pakviestas svečias iš Olandijos, šios šalies Medžių standartizavimo instituto direktorius, Marc Meijer. Svečias savo pranešimo metu pristatė, kaip galime standartizuoti medžių sodinimo bei priežiūros darbus. Džiugu, kad pranešimo metu...

Uncategorized / 05.04.2019

Balandžio mėn. lankėmės Panevėžio miesto savivaldybėje, kurioje susitikimo su šio miesto atstovais: mero pavaduotoju Aleksu Varna, miesto infrastruktūros skyriaus vedėju Dariumi Vadluga bei vyriausiąja miesto infrastruktūros objektų priežiūros specialiste Irena Krivickiene. Susitikimo metu miesto savivaldybės atstovams pristatėme Vakarų Europoje paplitusią viešųjų erdvių tvarkymo ir želdinių priežiūros...

Uncategorized / 01.04.2019

Kauno miesto savivaldybė į želdinių (vienmečių ir daugiamečių gėlynų, krūmų bei vejos) priežiūros pirkimus įtraukė viešųjų erdvių kokybės standartus (VEKS). Tai reiškia, kad techninėje specifikacijoje buvo nurodyti aiškūs ir pamatuojami kokybės kriterijai (pvz. suaugimas, išretėjimas, piktžolės, smulkios ir stambios šiukšlės, nukritę lapai, vejos aukštis ir...

Uncategorized / 29.03.2019

Kovo mėn. lankėmės Šiaulių miesto savivaldybėje, kurioje susitikome  su šio miesto atstovėmis: miesto ūkio ir aplinkos sk. vedėja Egle Bružiene ir jos kolegėmis. Susitikimo metu pasidalinome informacija apie VEKS metodiką, jos taikymą Europoje bei šios metodikos privalumus. Pristatėme, kaip jos dėka palengvėja tiek viešųjų erdvių priežiūros...

Uncategorized / 28.02.2019

Vasario mėn. Kaune įvyko pirmieji Lietuvoje „Viešųjų erdvių kokybės standartų" (VEKS) želdinių priežiūros teorijos mokymai, kuriuose dalyvavo Lietuvos savivaldybių, komunalines paslaugas teikiančių įmonių, Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos ir daugelio kitų už teritorijų priežiūra atsakingų įmonių atstovai. Net 20 mokymų dalyvių džiaugėsi sėkmingai išlaikytu...

Uncategorized / 16.11.2018

Viešųjų erdvių tvarkymo ir želdinių priežiūros kokybės standarto (VEKS) metodika vis labiau skverbiasi į Lietuvos miestus bei miestelius. Olandijoje pradėta diegti tvarka patogi tuo, jog tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai ir rangovai viską vertina vienodai, o tai leidžia taupyti įvairius resursus. Bendradarbiaujant su Aleksandaro Stulginskio universitetu,...

Uncategorized / 05.10.2018

Viešųjų erdvių tvarkymo ir želdinių priežiūros kokybės standarto (VEKS) metodika „Crow“ skverbiasi kelia į Lietuvos savivaldybes.  „Crow“ - Nyderlandų informacinė platforma infrastruktūrai, eismui, transportui ir viešųjų erdvių priežiūrai, pradėta diegti dar 1987 m. Vakar Aplinkos ministerijoje surengtame  seminare buvo ne tik diskutuota apie problemas, su kuriomis susiduriama, perkant...

Uncategorized / 14.09.2018

Žaliosios politikos instituto bei Kauno rajono savivaldybės surengtoje konferencijoje „Žalioji strategija verslui: planas Kauno regionui“ aptarti ne tik Lietuvos regionams kylantys iššūkiai, bet ir globalios problemos. įmonės „Optimus Monitus“ vadovė Ala Kuzmickienė konferencijos metu pristatė visai neseniai į lietuvių kalbą išverstą Viešųjų erdvių kokybės standartą VEKS...

Uncategorized / 14.09.2018

Vie­šo­sio­se vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se ke­lius sie­kian­ti žo­lė, ma­to­mu­mą pės­čių­jų pe­rė­jo­se užs­to­jan­tys iš­si­ke­ro­ję au­ga­lai ar pa­vo­jų ke­lian­čios su­tre­šu­sios me­džių ša­kos – daž­nos gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ke­lian­čios prob­le­mos. Tik ko­dėl to­kio­se si­tua­ci­jo­se sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai krai­po gal­vas, o te­ri­to­ri­jų prie­žiū­ros pa­slau­gą tei­kian­čios įmo­nės pa­grįs­tai kra­to­si at­sa­ko­my­bės? Anot aplinkosauginiais klausimais konsultuojančios...

Uncategorized / 17.07.2018

Pristatome Jums tik ką iš spaustuvės atkeliavusį iš olandų k. į lietuvių k. išverstą leidinį „Viešųjų erdvių kokybės standartas. Želdiniai“. „Džiaugiamės šiandien galėdami pasidalinti su Lietuvos organizacijomis, institucijomis ir įmonėmis užsienio ekspertų žiniomis, viešųjų erdvių kokybės vertinimo metodikomis, kurios jau daugiau kaip 30 metų sėkmingai taikomos...