Naujienos

Uncategorized / 16.11.2018

Viešųjų erdvių tvarkymo ir želdinių priežiūros kokybės standarto (VEKS) metodika vis labiau skverbiasi į Lietuvos miestus bei miestelius. Olandijoje pradėta diegti tvarka patogi tuo, jog tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai ir rangovai viską vertina vienodai, o tai leidžia taupyti įvairius resursus. Bendradarbiaujant su Aleksandaro Stulginskio universitetu,...

Uncategorized / 05.10.2018

Viešųjų erdvių tvarkymo ir želdinių priežiūros kokybės standarto (VEKS) metodika „Crow“ skverbiasi kelia į Lietuvos savivaldybes.  „Crow“ - Nyderlandų informacinė platforma infrastruktūrai, eismui, transportui ir viešųjų erdvių priežiūrai, pradėta diegti dar 1987 m. Vakar Aplinkos ministerijoje surengtame  seminare buvo ne tik diskutuota apie problemas, su kuriomis susiduriama, perkant...

Uncategorized / 14.09.2018

Žaliosios politikos instituto bei Kauno rajono savivaldybės surengtoje konferencijoje „Žalioji strategija verslui: planas Kauno regionui“ aptarti ne tik Lietuvos regionams kylantys iššūkiai, bet ir globalios problemos. įmonės „Optimus Monitus“ vadovė Ala Kuzmickienė konferencijos metu pristatė visai neseniai į lietuvių kalbą išverstą Viešųjų erdvių kokybės standartą VEKS...

Uncategorized / 14.09.2018

Vie­šo­sio­se vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se ke­lius sie­kian­ti žo­lė, ma­to­mu­mą pės­čių­jų pe­rė­jo­se užs­to­jan­tys iš­si­ke­ro­ję au­ga­lai ar pa­vo­jų ke­lian­čios su­tre­šu­sios me­džių ša­kos – daž­nos gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ke­lian­čios prob­le­mos. Tik ko­dėl to­kio­se si­tua­ci­jo­se sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai krai­po gal­vas, o te­ri­to­ri­jų prie­žiū­ros pa­slau­gą tei­kian­čios įmo­nės pa­grįs­tai kra­to­si at­sa­ko­my­bės? Anot aplinkosauginiais klausimais konsultuojančios...

Uncategorized / 17.07.2018

Pristatome Jums tik ką iš spaustuvės atkeliavusį iš olandų k. į lietuvių k. išverstą leidinį „Viešųjų erdvių kokybės standartas. Želdiniai“. „Džiaugiamės šiandien galėdami pasidalinti su Lietuvos organizacijomis, institucijomis ir įmonėmis užsienio ekspertų žiniomis, viešųjų erdvių kokybės vertinimo metodikomis, kurios jau daugiau kaip 30 metų sėkmingai taikomos...