Viešųjų erdvių kokybės standartai. Želdinių priežiūra. 2018

VEKS – tai rekomendacinio pobūdžio mokomoji medžiaga, todėl rekomenduojame konsultuotis tik su sertifikuotais VEKS lektoriais, kurių konsultacijų ir patarimų dėka Jūsų aplinka (miesto erdvės, parkai ir kt.) bus norimos kokybės (tvarkinga, darni, gyvybinga ir saugi) 365 dienas per metus, 7 dienas per savaitę ir 24 valandas per parą.

 

Katalogas yra suskirstytas į atskirus skyrius, kuriuose pateikiami vizualios patikros normatyvai bei naudojimosi instrukcijos. Kokybės lygiai yra skirstomi į A+, A, B, C, D lygius. Kiekvienam vertinimo kriterijui yra sudaryta atskira lentelė, kurioje yra pateikta nuotrauka, trumpas aprašymas ir normos, pagal kurias ir yra nustatomas vertinamo želdinio kokybės lygis.

Šis praktiškas iliustruotas viešas leidinys (katalogas, vadovas):

Paprastai išaiškina VEKS principus ir metodikas.

Parodo, kaip galima planuoti ir parengti viešųjų erdvių priežiūros paslaugų pirkimo dokumentus (technines specifikacijas).

Pataria, kaip strateginiu požiūriu galima įgyvendinti planavimą (Ko mes norime? Ką mes turime? Kaip mums to pasiekti?).

Siūlo išsamias normas ir instrukcijas, kuriomis remiantis visos suinteresuotos šalys galės lengvai įvertinti paslaugų kokybę pagal iš anksto susitartus vertinimo kriterijus. Tai padės išvengti ginčų bei nesusipratimų, vertinant paslaugų kokybę ir norimą/siektiną rezultatą.

Moko, kaip teikti paslaugas arba kontroliuoti paslaugas teikiančius tiekėjus, kad aplinka būtų norimos kokybės (tvarkinga, darni, gyvybinga ir saugi) 365 dienas per metus, 7 dienas per savaitę ir 24 valandas per parą.

Padeda želdinių valdytojams lengviau pasirinkti siektinos ir lūkesčius atitinkančios kokybės lygius, neviršijančius suplanuoto biudžeto.

Kaina – 70 Eur