Užklausos forma

Su autorinėmis teisėmis* susipažinau

*Viešųjų erdvių kokybės standartai. Želdinių priežiūros leidinys yra autorinių teisių objektas.

Autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti platinti, cituoti, viešai rodyti leidinio originalą ar jo kopijas. Bet koks šio leidinio citavimas, kopijavimas, platinimas, viešas skelbimas, perdavimas tretiesiems asmenims ar kitoks panaudojimas be išankstinio leidinio autorių, jų teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra draudžiamas ir laikomas autorinių teisių pažeidimu. Už autorių teisių pažeidimus numatoma civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. Lietuvoje autorių teises gina LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.